Afbeelding

Roelof Bisschop op bezoek in Twenterand

Zakelijk

TWENTERAND - Op 13 februari jongstleden heeft Roelof Bisschop een werkbezoek afgelegd in Twenterand. Op uitnodiging van SGP Twenterand kwam het tweede kamerlid naar Twente in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. De delegatie die verder bestond uit Bisschops vrouw, een beleidsmedewerker uit Den Haag, gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher, statenlid Jan Jonker, en een aantal lokale SGP’ers brachten eerst een bezoek aan De Groot Vroomshoop.

Werkbezoeken

Tijdens het bezoek werd er gesproken over de voordelen van PreFab fabriceren en het gebruik van de duurzame grondstof hout als bouwstof. Door slimme methodes en werkwijzen kan De Groot nagenoeg alles wat vaak met beton en staal wordt gebouwd, ook met hout maken. Hierdoor kunnen zij een forse bijdrage leveren aan de verduurzaming van de sector en de daarbij horende CO2 reductie. Met Bisschop en de provinciale politici werd ook gesproken over de gevolgen van de stikstofproblematiek voor de bouwsector en overige zaken waar met in de (lokale) bouwsector tegen aanloopt.

Het tweede bezoek van de dag bracht Bisschop aan kalverhouder Bert Folbert in Vriezenveen. Hier kreeg men een rondleiding over het bedrijf waar Folbert vertelde over het ontstaan en de groei van het familiebedrijf. Het bedrijf koopt kleine stierkalfjes op die op het bedrijf met alle zorg en aandacht, gezond kan groeien tot een kalf van formaat. Folbert verkoopt de kalveren vervolgens aan slagerijen die hiervan een heerlijk stukje Nederlands rosékalfsvlees van maken. Folbert liet ook de vergistingsinstallatie zien waar hij biogas mee opwekt van zijn eigen stalmest. Deze biogas wordt opgewaardeerd naar de aardgas norm met behulp van zonnepanelen en op het gasnet geleverd.

Openbare avond

Tijdens het goedbezochte avondprogramma gaf Folbert een korte presentatie over zijn bedrijf waarna gedeputeerde ten Bolscher en statenlid Jonker een terugblik op de afgelopen vier jaar in de staten gaven, en mede op basis daarvan een toekomstbeeld schetsten, waarbij het woord “Vertrouwen” het kernwoord was. “Vertrouwen” is ook de slogan van de SGP voor de komende verkiezingen. SGP staat voor een stabiele partij waarop de agrariër, burger en ondernemer kan vertrouwen. Daarnaast voert de SGP politiek met een open Bijbel, en dat is het fundament waarop de SGP zijn vertrouwen stelt.

Na de pauze was het woord aan de lijsttrekker van de SGP voor de waterschapsverkiezingen Johan Ligtenberg. Hij ging kort in op het belang van het goede beheer van water, en de steeds groter wordende belangstelling van burgers voor deze verkiezingen. Door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, zoals de droge perioden in o.a. Twente, maar ook de wateroverlast in Limburg zien steeds meer mensen het belang van een goed beheer hiervan in. Ligtenberg gaf aan dat de SGP zich dan ook wil focussen op de kerntaken van het waterschap. Dit houdt in zorg voor schoon water, de beschikbaarheid van voldoende water, en voorkoming van wateroverlast. Daarbij vind de SGP dat het belang van de agrariër niet ondergeschikt mag worden aan natuur en recreatie, aangezien de agrarische sector verantwoordelijk is voor een groot deel van onze voedselvoorziening.

Als laatste kreeg Bisschop het woord. Hij gaf een samenvatting van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren rondom de PAS melders waarbij hij nadrukkelijk aangaf dat de SGP vindt dat Den Haag hierin grote steken laat vallen en zelfs de rechtsstaat aantast. Dat boeren ondanks hun correct handelen, lasten onder dwangsom worden opgelegd, is volgens Bisschop onaanvaardbaar. Hij gaf dan ook de complimenten aan Overijssel hoe zij op de rand van toelaatbare alles in werking stellen om tot een oplossing te komen voor de agrariërs. Vervolgens deed hij een oproep aan alle aanwezigen om te gaan stemmen, en indien mogelijk op de partij waarop je kunt vertrouwen, namelijk de SGP. Gedurende de avond werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, die door de desbetreffende politici werden beantwoord. De avond werd met gebed afgesloten door Bisschop, en nadien werd er onder genot van een hapje en drankje nog nagepraat.

Afbeelding