Afbeelding

Kijk om je heen, zie de verandering

Columns

Fietsen in de omgeving bij Wassenaar is inspirerend. De zee met haar eeuwige cadans van eb en vloed heeft onder meer de schrijver Ernest Hemingway geïnspireerd. ‘The old man and the sea’ is er een voorbeeld van. In de gemeente Katwijk staat nu burgemeester Cornelis Visser aan het roer, die soms woelige tijden in Twenterand beleefde. Bij Noordwijk zie je in de verte de windmolens in de zee. Nee, geen exemplaren van de gemeente Twenterand, die als een soort Don Quichot tegen dergelijke windmolens strijdt. Daar zijn bepaalde inwoners ‘wies met de patries’ , die ze liever zien dan een vluchteling uit Oekraïne. Wie weet scharrelen er ook nog zeldzame spitsmuizen in de omgeving van de Sportlaan in Vriezenveen rond. Dan kan er weer op nieuwe ideeën gebroed worden om de nieuwe inwoners te weren. Onbekend maakt blijkbaar onbemind.

Dan fiets ik liever verder frank en vrij in de duinen bij Wassenaar, waar op een kleine plaquette op een zitbank twee personen worden herdacht. De tekst is veelzeggend en past in deze speciale weken van herdenken, bezinnen en het vieren van de vrijheid.

Kijk om je heen

De horizon voorbij

Voel de vrijheid

Zie verandering

Op de Waalsdorpervlakte zagen we de karakteristieke klok, die één keer per jaar luidt ter nagedachtenis aan mweer dan 250 verzetsmensen en anderen, die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd werden. Dat kan het ritme en het geluid van een noodklok hebben. Een klok roept ook op tot daden van gerechtigheid en medemenselijkheid. De ellende in dit tijdsgewricht is dat te vaak wel een klok gezien wordt, maar niet beseft wordt waar de klepel hangt.

Dat we in een tijd van veranderingen leven is zo helder als glas. Denk aan de klimaatverandering en energietransitie, de opvang van vluchtelingen de toenemende kloof tussen arm en rijk en ga zo maar door. De vraag is of we mee kunnen of willen bewegen en dat we die veranderingen ook zien. Optimisten zullen overleven en aan halflege glazen hebben we ook niets.

Regeren is ook vooruitzien en dan denk ik bijvoorbeeld aan de finale invulling van het centrum van Vroomshoop. Het plan om de winkels van het Linderflier-plein te verhuizen is afgeschoten en nu wordt munitie verzameld voor een alternatieve invulling in de buurt van Het Punt. Kunst en cultuur kunnen versterkt worden en jongerenhuisvesting en zorg kunnen een plaats krijgen. De functie van d’Oale Skoele kan nader ingevuld worden en op termijn bieden het kantoorpand en het kerkelijk centrum Irene, die op de nominatie staan hun huidige functies te verliezen met ruimte voor huisvesting.

Tijdens een recentelijke gemeentevergadering van de gemeente Twenterand begon een soort van prijsschieten met allerlei wilde ideeën en suggesties. Dat vloog alle kanten op. Daaraan moet nu echt snel en ook zorgvuldig invulling en richting worden gegeven. De afgebrande voormalige basisschool De Sleutel kan uit haar as verrijzen om jongeren eindelijk eens betaalbare huurwoningen te bieden. Het gemeentebestuur van Twenterand doet er goed aan om de bewoners en ook zeker de Dorpsraad echt bij de planvorming te betrekken. In het kanaal Almelo De Haandrik zag ik jaren geleden bij de verbreding ervan een peilbootje heen en weer varen. De tekst op het bootje was veelzeggend: ’Wijkt niet uit’. De gevolgen van deze eenzijdige aanpak van bovenaf zijn bekend, dat raakt kant noch wal. Er is geen Mona Keijzer voor nodig om daarvan echt te leren.