Afbeelding

Huisvesting in Vriezenveen voor asielzoekers, statushouders en spoedzoekers

Columns

Even iets rechtzetten. Vorige week maakte ik in deze column melding van unieke Smoezen-duo de ‘breurs’ Han, alias Prins Han I en adjudant Tom Uitzetter. Hun actieve ‘vader’ Cornelis Uitzetter werd tevens genoemd. Dat was een misvatting en dat moest grootvader (opa) Cornelis Uitzetter zijn. De enige echte vader is Harry Uitzetter. Harry heeft ook zijn sporen verdiend binnen kerk, staat en maatschappij, ook als prins van de Smoezen. Hier komt geen programma ‘Spoorloos’ aan te pas, dat moge duidelijk zijn.

Geen schrijffout is het voornemen van de gemeente Twenterand om een weiland aan de Nieuwe Daarlerveenseweg in Vriezenveen te benutten voor het bouwen van flexwoningen. Die zijn bestemd voor asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en ook voor spoedzoekers. Weer wat geleerd: spoedzoekers. Dat zijn inwoners van Twenterand, die direct een woning nodig hebben, denk aan een scheiding. Geen voetzoekers dus, die komen over een maand aan bod bij het vuurwerk. Soms denk ik met weemoed terug aan de minder explosieve tijden van mijn jeugd met voetzoekers en gillende keukenmeiden.

Maar terug naar de tijdelijke flexwoningen. De agrarische grond is aangekocht voor ruim 2 miljoen euro voor meer dan vier keer de marktwaarde. Betekent dat de zo vaak als armlastig betitelde gemeente Twenterand echt wel nog vlees op de botten heeft. En ook dat er achter de schermen veel meer gebeurt dan er in de raadszaal aan het Manitobaplein in Vriezenveen wordt gezegd of besloten. Het college van burgemeester en wethouders was al lange tijd met deze vorm van huisvesting bezig, voordat de gemeenteraad daartoe opriep. De gedachte van burgemeester Hans Broekhuizen van een asielzoekerscentrum in Twenterand lijkt ook vooral het effect van een plons door een steen in de vijver van de gemeenteraad te zijn geweest, die achteraf met rimpelingen heeft gewerkt.

De raad is er ook voor de langere termijnvisies, zou je denken. Neem het openbaar vervoer, die in deze tijd van een wereldwijde klimaat- en milieucrisis zeer actueel is. Terwijl de Saksenlijn in de gemeente Hardenberg echt een item is, lijkt Twenterand op dit dossier buiten beeld en ontspoord. De batterijtrein worden nu al min of meer opgegeven, terwijl de elektrische trein vanwege de kosten helemaal een brug te ver lijkt. Daar komt nu ook nog heel treurig het ontbreken van een toilet op de walmende dieseltrein bij. Tot 2017 is er geen hoop voor een toilet op de treinen op het traject Almelo-Hardenberg.

Nu kan net zoals bij het kanaaldrama wel van gemeentewege gesteld worden dat de provincie en Rijkswaterstaat over die zaken gaan, dat is te weinig voor de eigen Twenterandse inwoners. Dat spoort of kanaliseert niet echt. De gemeente Twenterand moet het voortouw nemen en de andere overheden op hun gedrag aanspreken. Dat gaat veel verder dan de al dan niet getroffen inwoners en vragenlijst laten invullen hoe de contacten met de provincie verlopen.

Informatie aan de voorkant is ook belangrijk voor de gemeente Twenterand. Open met die vensters en transparant zijn dus. Dat ziet de gemeente nu ook eindelijk zelf in. Het budget voor communicatie is verhoogd van € 36.860,00 naar € 68.860,00. Er was naast een eigen publicatie in een weekblad een ongelofelijk resterend laag werkbudget van € 3.626,00. Her roer moet om, want een heldere informatie kan meer vertrouwen wekken. Niet alleen wat er uiteindelijk besloten wordt, maar vooral de weg er naartoe moet helder in beeld komen. Openheid is licht en geheimhouding duisternis.