Beide besturen v.l.n.r. Jacqueline Slomp, Monique Jager, Klaasje Nijeboer, Wim Luchies, Mark Krikken en Johan Klos en op voorste rij Gerja Bosch.
Beide besturen v.l.n.r. Jacqueline Slomp, Monique Jager, Klaasje Nijeboer, Wim Luchies, Mark Krikken en Johan Klos en op voorste rij Gerja Bosch.

100 jaar Plaatselijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk

Algemeen

WESTERHAAR - Dit jaar bestaat het Plaatselijk Belang in Westerhaar-Vriezenveensewijk alweer 100 jaar. Een mijlpaal om even bij stil te staan en terug te blikken in de geschiedenis. “Dit jubileum willen we als bestuur graag samen vieren met alle inwoners en leden op woensdag 24 mei 2023 om 20.00 uur in het Kulturhus de Klaampe, onder het genot van een hapje en een drankje” zo klinkt het.

Oprichting & activiteiten

In oktober 1923 is Plaatselijk Belang opgericht door dhr. Melissen. Hij was destijds hoofd van de school in Westerhaar. Het was de eerste vereniging in het dorp na het ontstaan van de plaats. De vereniging stelde zich ten doel de beoordeling van de algemene belangen van de inwoners van deze plaats. In 1938 waren als voorzitter dhr. Bonema en als secretaris dhr. Brand betrokken. In de latere jaren zijn er diverse andere inwoners betrokken geweest in het bestuur. Eén van de eerste activiteiten waar ze zich destijds hard voor hebben gemaakt kort na de oprichting was de straatverlichting. Er kwamen 24 petroleumlampen vanuit het gemeentebestuur. In 1924 hebben ze ervoor gezorgd dat de Kerksteeg (nu bekend als Hoofdweg) een verharde weg werd. In 1929 kwam daarbij dat de noodbrug werd vervangen door een definitieve brug over het veenkanaal. In 1948 kwam er een nieuw bestuur en in de periode van 1948-1952 hebben zij zich actief ingezet voor onder andere meer straatverlichting, een eigen hulppostkantoor en een eigen huisarts. Later is er inzet geweest voor een eigen telefoonnetnummer.

Zwembad

Men zegt: “Het onderwerp “zwembad” is iets van alle tijden in de geschiedenis van het dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk blijkt uit de archieven. In 1940 waren er al plannen voor een zwembad, maar op het laatste moment ging dit helaas niet door. Het zwembad werd naar ontwerp van Westerhaar in Vriezenveen gebouwd. In 1967 is er een handtekeningenlijst en inzamelingsactie door het dorp gegaan om actie te voeren voor een eigen zwembad waar de gehele bevolking achter stond. De inwoners gaven gul waardoor het dorp op 14-5-1971 dan toch eindelijk kon genieten van een eigen zwembad genaamd “De Plump”. Inwoners mochten meedenken over een naam voor dit zwembad middels een prijsvraag t.w.v. 25 gulden en de eer! Helaas staat de zwembaddiscussie, die erna in de latere jaren is gevoerd, nog volop in het geheugen gegrift bij de meeste inwoners en het oude bestuur, die zich daarvoor volop heeft proberen in te zetten. Onder andere protestacties in 2012 door het bestuur door verkoopborden bij De Plump te plaatsen en door heel veel inspanningen te hebben verricht hiervoor. Het is iets van alle tijden zoals we nu ook merken in de omliggende kernen. Aan de inzet van het bestuur heeft het niet gelegen in elk geval. Zij hebben meer dan hun best gedaan.”

En verder: “Daarnaast was het bestuur actief betrokken bij het kernontwikkelingsplan. De organisatie van de Sinterklaasintocht is destijds overgegaan van AZB naar Plaatselijk Belang. Ook hebben ze zich sterk gemaakt in het verleden voor extra woonplekken, herinrichting Hoofdweg. Samen hebben ze zich ingespannen om te voorkomen dat Het Punt in Vroomshoop en Kulturhus De Klaampe samen zouden gaan en is er gezamenlijk met de Oranjevereniging meegedacht over de aanstelling van een nieuwe directeur en uit de sollicitanten Jan van Ulst gekozen die samen met zijn team iets heel moois heeft neergezet in het Kulturhus De Klaampe waar Westerhaar trots op mag zijn.”

Het stokje wordt overgedragen aan het nieuwe bestuur

“Na tientallen jaren inzet zijn er nieuwe opvolgers gevonden voor het bestuur. Op 23 november ’22 zijn er tijdens de ledenvergadering de nieuwe bestuursleden gekozen door de leden. De nieuwe bestuursleden zijn: Mark Krikken (voorzitter), Gerja Bosch-Niks (penningmeester), Jacqueline Slomp-Schoemaker (vicevoorzitter) en Monique Jager (secretaris). De aftredende bestuursleden zijn: Wim Luchies, Johan Klos en Klaasje Nijeboer-Derks. Ook willen we hierbij Henk de Boer en Jeannette Jager-Lubbelinkhof benoemen als oud bestuursleden. Ook zij hebben zich heel veel jaren actief ingezet als bestuurslid, waarvoor dank. Er kan afscheid genomen worden van het oude bestuur op woensdag 24 mei om 20.00 uur bij Kulturhus De Klaampe en tevens kan er dan kennisgemaakt worden met het nieuwe bestuur. Alle inwoners en leden zijn van harte welkom, graag tot ziens. Het nieuwe bestuur zal eveneens de belangen van de inwoners behartigen en daarom hebben we input en ideeën van de inwoners nodig. Het bestuur heeft zelf al diverse onderwerpen waar ze mee bezig zijn, zoals een passende ontmoetingsplek voor de jeugd, betrokken bij de herinrichting werkgroep Bibliotheek / Kulturhus De Klaampe en herinrichting Hoofdweg etc. De komende tijd hoort u zeker meer vanuit het nieuwe bestuur, maar we hopen ook u te zien en te horen als inwoner zodat wij weten waar behoefte aan is” klinkt het tot besluit.