Afbeelding

Werkbezoek gedeputeerde Roy de Witte aan CDA Twenterand

Algemeen

TWENTERAND - Op vrijdag 24 februari 2023 bracht gedeputeerde Roy de Witte namens Provincie Overijssel op uitnodiging van CDA Twenterand een werkbezoek in Twenterand. Als portefeuillehouder Leefbaar Platteland bezocht gedeputeerde de Witte een drietal locaties om te zien hoe diverse organisaties invulling geven aan het belang van kernen binnen de gemeente Twenterand. Bij dit werkbezoek waren ook de Twenterandse CDA kandidaten voor de Provinciale Staten, Johan Oordt, en Waterschap, Couzijn Bos, aanwezig.

Met bestuursleden van het Plaatselijk Belang De Pollen / West Geesteren werd gesproken over de verkeersveiligheid in De Pollen, over het fietspad tussen De Pollen en Bruinehaar/Langeveen en over de toekomstige sluiting van De Pollenkerk en de mogelijke sluiting van de supermarkt in de kern. De laatste onderwerpen hebben veel invloed op de leefbaarheid in De Pollen. Beide plekken in De Pollen hebben een groot sociaal-maatschappelijke rol in de kern. Het wegvallen van de kerk en mogelijk de supermarkt zal dan ook directe gevolgen hebben voor de kern.

In Westerhaar werd een bezoek gebracht aan Kulturhus De Klaampe. Tijdens een rondleiding werden de verschillende rollen van het kulturhus besproken, waaronder het medisch centrum, het restaurant, de bibliotheek met het repaircafé, de huisvesting van sociaal-maatschappelijk instellingen, de jongeren-inloop en de sporthal. Al deze instanties dragen meer en meer bij om de exploitatie van het kulturhus rond te krijgen.

In Den Ham werd het voormalige hoofdkantoor van Roelofs aan de Dorpsstraat bezocht. Hier gingen de Hammer CDA kandidaat voor de Provinciale Staten Johan Oordt en gedeputeerde de Witte in gesprek over de mogelijkheden voor gebruik van het pand. Het pand is in eigendom van de gemeente Twenterand en staat al jaren leeg. Er zouden 18 wooneenheden kunnen worden gerealiseerd voor kleine huishoudens, zoals ouderen en startende jongeren.

Tijdens het bezoek heeft gedeputeerde de Witte een duidelijk beeld gekregen van verschillende initiatieven in de kernen van Twenterand en het belang ervan. Door het wegvallen van of het ontbreken van deze voorzieningen zal dit een direct gevolg hebben voor de leefbaarheid in de kernen. Gedeputeerde Roy de Witte gaf aan dat de provincie het belangrijk vindt dat dergelijke kernen hun voorzieningen houden, zodat het leefbaar blijft.

Voor CDA Twenterand heeft dit werkbezoek meer informatie opgeleverd over de rol van de gemeente Twenterand en provincie Overijssel in hun relatie met de vertegenwoordigers van de kernen in Twenterand. De verschillende initiatieven vanuit de kernen zal de fractie van CDA Twenterand dan ook nauwlettend volgen en zo nodig actie ondernemen.