Afbeelding

Oliebollen Challenge & Vjenne bakt met Thea Kroese

Algemeen

VRIEZENVEEN - De jaarlijkse oliebollen-challenge voor de zending rondom de Grote Kerk in Vriezenveen, op vrijdag 18 november vindt dit jaar plaats op diverse locaties in Vriezenveen. Bestellen vooraf is gewenst ivm tijdige planning en organisatie, dus graag zoveel mogelijk digitaal via de website www.oliebollenvoordezending.nl. Dit jaar worden drie projecten voor jongeren wereldwijd ondersteund:

  • Vjenne goes International voor de jongerenreis naar Kenya en Brazilie; begin 2023 gaan 2 groepen jongeren vanuit Vriezenveen naar Kenya en Brazilie ter ondersteuning van 2 reeds bestaande lokale projecten vanuit Jeugddiakonaat
  • Costa Rica- Landelijk diakonaal project: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet- via de HGJB/GZB-voor jongerenopvang in moeilijke thuis situaties www.diaconaalproject.nl 
  • Zomerkampen en conferenties met ontspanning en toerusting voor jongeren vanuit de plaatselijke kerken in Albanie via Aad & Dineke van der Maas,

Parallel aan de Oliebollenactie is er een Oliebollen-café/ inloop ‘s middags in de Suite achter de Grote Kerk. Hiervoor wordt medewerking verleend door Thea Kroese uit Vroomshoop. Zij is bekend als voorvechtster van de Twentse streektaal, was betrokken bij het Van Deinse Instituut en de Kreenk vuur de Twentse Spraoke en presenteerde programma’s bij RTV Oost over de Twentse keuken. Zij schreef mee aan twee kookboeken en kreeg voor al haar activiteiten onlangs de Erepenning van Twenterand. Op 18 november vertelt zij meer over Twentse tradities en gebruiken rondom de Oliebol! De inloop is vanaf 15.00 - 17.30 uur in de Suite, achter de Grote Kerk met:

  • Gezelligheid en gelegenheid voor koffie, thee of limonade met een oliebol of wat anders – de 1e consumptie krijgt u van de Hervormde Diakonie,
  • Verhalen -sessie met Thea Kroese, de Oliebol in de Twentse Sproake
  • Presentatie en uitleg van de verschillende jongerenprojecten
  • Verkoop van eigen gebakken koek, cake en andere bak-producten voor bovengenoemde doelen door ruim 60 vrijwilligers.

Meer informatie over de verschillende jongerenprojecten vindt u via de website www.gzb.nl en over de actie op: www.hervormdvriezenveen.nl