Couzijn Bos, Algemeen waterschapbestuurder bij project Den Ham.
Couzijn Bos, Algemeen waterschapbestuurder bij project Den Ham.

Waterschap Vechtstromen te gast bij Passage Platteland

Natuur en milieu

VRIEZENVEEN - Op donderdagavond 23 februari is Waterschap Vechtstromen te gast bij de Christelijke Plattelandsvrouwen Passage Platteland in Vriezenveen tijdens een openbare ledenvergadering in de Suite van de Grote Kerk. Namens het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vechtstromen presenteert Couzijn Bos wat het waterschap doet. Hij vertelt zowel over waterbeheer als waterzuivering en wat je zelf als inwoner kunt doen, met praktische ondersteuning van een van de medewerkers.

Waterschap Vechtstromen ontstond in 2014 uit een fusie tussen de Waterschappen Regge & Dinkel en Veld & Vecht. Vechtstromen is nu verantwoordelijk voor Twente, het Vechtdal en Zuid-Oost Drenthe, rondom bovengenoemde rivieren. Het stroomgebied bestaat uit 225.000 ha, ruim 3700 km beken en rivieren en ruim 800.000 inwoners. Het waterschap is beheerder en eigenaar van 23 zuiveringsinstallaties, 1300 stuwen en ruim 200 gemalen.                                                 

Tot ca 15 jaar geleden was de voornaamste taak in waterbeheer een zo snel mogelijke afvoer van water naar het IJsselmeer en naar zee. Nu wordt voldoende schoon en veilig water vooral verdeeld over het seizoen en de betrokken bewoners, boeren en bedrijfsleven. Momenteel wordt de modernisering van de waterzuiveringsinstallatie Vriezenveen afgerond. Hierdoor wordt op een kleiner oppervlak met minder stankoverlast en energie neutraal meer water gezuiverd. Mooie voorbeelden van waterbegheersystemen zijn te vinden bij de Doorbraak in Almelo en bij de Vecht rondom Hardenberg. Door waterlopen meer te laten meanderen volgens hun oorspronkelijke loop en zo meer water vast te houden. Couzijn Bos is waterschapsbestuurder sinds 2019 en direct betrokken bij de commissies Duurzaamheid, Opgave gericht , Beleid & Financiën en Informatieveiligheid-Cybersecurity. De Verkiezingen voor het Waterschap vinden plaats op woensdag 15 maart 2023. 

De presentatie start om 19.30 uur, uiteraard is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. Gasten zijn van harte welkom. Alle deelnemers ontvangen een Waterbelevingskaart voor wandelgebieden en recreatie in de regio.

Couzijn Bos, Algemeen waterschapbestuurder bij project Den Ham.