Uitgaan & Cultuur

DAARLERVEEN - Een aantal vespers is opgenomen in een terugkerende cyclus ‘diensten met een bijzonder karakter’. Zondag 1 december om 19.00 uur is er weer een vesper in De Schoof, Brugstraat 10 in Daarlerveen.

Diensten met een bijzonder karakter

Dit is een viering, met zingen, gebed, meditatie en medewerking van gemeenteleden en gastorganist. Het woord vesper komt uit het Latijn, van vespera dat avond betekent. In de kerk wordt de term ‘vespers’ gebruikt als aanduiding voor een avonddienst.

 

Men zegt: “Kortom: wij pogen vooral een liturgisch mooi geheel van de dienst te maken, waarbij veel aandacht is voor stilte en muziek. Op deze manier is de vesper een inspirerende start voor de nieuwe week. In de ‘dienst met een bijzonder karakter’ van 1 december (versper) en 15 december (zangdienst) staan we stil bij het lied: ‘Al wie dolend in het donker, in de holte van de nacht – en verlangend naar een wonder – op de nieuwe morgen wacht: vrijheid wordt aan u verkondigd – door een koning zonder macht.’ Van harte uitgenodigd om hierbij deelgenoot te zijn. Tijdens de vesper zingen wij uit het liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk’. De kerk is open voor iedereen.”