Sport & Vrije tijd

Onzekerheid door het coronavirus te groot: alle afstanden Triatlon Vroomshoop geannuleerd

VROOMSHOOP - Op het moment dat het bestuur vorig voorjaar besloot om de Triatlon Vroomshoop 2020 annuleren, was iedereen in de veronderstelling dat 2021 alles weer zou kunnen, maar helaas heeft de organisatie er alsnog een streep door moeten zetten.

De meeste sporters schoven hun inschrijving van 2020 door en het bestuur en de diverse commissies gingen gewoon weer aan de slag. Vergunningen aanvragen, sponsoren benaderen en vrijwilligers werven. Alles werd zoals ieder jaar in gang gezet en uitgevoerd. Wel stond elke vergadering corona op de agenda en werden de beperkende coronamaatregelen met betrekking tot het plaats laten vinden uitvoerig besproken. Er werd gekeken naar wat er steeds nog mogelijk was. Toen de samenleving eind juni weer openging, leek dat zo mooi. Hoe dit vervolgens is verlopen, is bij iedereen wel bekend; de overheid zet een streep door evenementen vanwege het snel oplopende aantal besmettingen.

 

Deze opnieuw opgelegde beperkingen brachten heel veel onzekerheid voor bestuur en organisatie, denk aan handhaving van de afstand tussen sporters, wel/geen publiek, welk test protocol. Helaas heeft het bestuur daardoor moeten besluiten de triatlon Vroomshoop in zijn geheel te annuleren voor 2021. Wat ook meegewogen heeft in de besluitvorming is het voornemen dat sporters financieel vrijgesteld moesten kunnen worden: door op dit moment te annuleren (voordat grote financiële verplichtingen worden aangegaan) konden alle sporters nog financieel gecompenseerd worden. 

 

In de tekst aan de sporters stond onder andere: “Het liefst hadden we elkaar gezien en gesproken op 4 september en getuige kunnen zijn van jullie sportieve prestaties. Maar door de huidige omstandigheden is dat helaas anders gelopen.” Ondanks de afwijkende situatie in de samenleving ervaart de organisatie veel betrokkenheid van andere partijen. Daarom wil de organisatie graag sponsoren, sporters en vrijwilligers bedanken voor hun jarenlange ondersteuning en vertrouwen. En dan maar hopen dat 2022 weer nieuwe kansen biedt.