Sport & Vrije tijd

Jubilaris Imkersvereniging Vriezenveen en omstreken

TWENTERAND - Donderdag 20 augustus was de ledenvergadering van Imkersvereniging Vriezenveen en omstreken, die vanwege het coronavirus geen doorgang kon vinden in maart. Leden dienden zich vooraf aan te melden en konden plaatsnemen op anderhalve meter van elkaar in zaal De Sluus in Westerhaar.

Als eerste werd de 87-jarige heer Rein Sluijer uit Den Ham gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap. Toen hij begon met een kwekerij werd hem geadviseerd om bijen te nemen voor een goede bevruchting. Hij heeft nog steeds drie bijenkasten, die hij samen met zijn kleinzoon onderhoudt. Het speldje voor 40 jaar lidmaatschap werd hem aangeboden door de heer John Leerentveld, ledenraadslid van de NBV.

Het jaarverslag en de financiën werden doorgenomen door de secretaris en de penningmeester waarna er een bestuurswissel plaatsvond. Harry Schrotenboer was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar, gelukkig was er een opvolger gevonden in de persoon van Gert-Jan Huiskes uit Geerdijk.

De honingbeker voor het lid met de meeste punten voor zijn inbreng op de honingkeuring ging naar Gerrit Roelofs uit Westerhaar. Hij kreeg 100 punten voor zijn crèmehoning en 100 punten voor zijn zomerhoning.