Sport & Vrije tijd

Koor huldigt vijf jubilarissen

Chr. Mannenkoor Vroomshoop begint weer met repeteren

VROOMSHOOP - Donderdagavond kon, met de nodige voorzorgsmaatregelen, de zeventigste ledenvergadering van het Chr. Mannenkoor Vroomshoop worden gehouden, weliswaar op gepaste afstand van elkaar. Zo'n vijfenveertig koorleden hoorden voorzitter Niek Kop terugblikken op het afgelopen jaar, dat natuurlijk door corona werd bepaald. In maart 2020 stopten de repetities, in september werd nog even de muzikale draad weer opgepakt, maar daarna werd het opnieuw stil. Ook de viering van het zeventigjarig jubileum kon helaas niet doorgaan.

Nu zien de kansen er beter uit, reden waarom het koor de komende twee weken de repetities weer hervat, op de gebruikelijke donderdagavond in kerkelijk centrum Irene in Vroomshoop, maar dan wél in de kerkzaal op anderhalve meter afstand van elkaar. Na de vakantieperiode worden de repetities eind augustus weer voortgezet.

Enkele koorleden hadden het voorbije jaar wel corona gehad, maar zijn daarvan (meestal goed) hersteld. En ook heeft geen enkel koorlid het lidmaatschap beëindigd, zodat het ledental nog steeds iets boven de honderd leden uitkomt. Een bijzondere prestatie in een tijd waarin nogal wat koren te kampen kregen met ledenverlies of zelfs het koor moesten opheffen.

Financiële jaarverslag positief
Ook positief was het financiële jaarverslag. Dankzij de opbrengsten van het oud papier kan de contributie laag blijven en kan het koor (later) weer concerten geven met bijzondere solisten. Er zijn wel meer vrijwilligers nodig bij de vaste containers bij Expert Berkhof en Praxis Marsman in het dorp. Daar wordt aan gewerkt.

Twee jubilarissen waren eerder al thuis bezocht, namelijk Dinand Achterkamp en Jan Bouwhuis, die beiden vijfentwintig jaar lid zijn. Ter vergadering konden nog eens twee koorleden worden gehuldigd, namelijk Arie Timmer (vijfentwintig jaar lid) en Cees 't Hart (veertig jaar lid). Henk Visscher die al vijftig jaar lid is, zal later dit jaar worden gehuldigd.

Als surprise voor de jubilarissen en voor de aanwezige koorleden kwam ineens dirigent Gezinus Veldman ten tonele, en konden onder zijn muzikale leiding de jubilarissen worden toegezongen. Het was ook meteen het startschot voor de herstart van de repetities vanaf volgende week. Dat allemaal met als doel een Kerstconcert op 17 december in Irene te Vroomshoop, en een Nieuwjaarsconcert op 15 januari in de hervormde kerk te Den Ham. Bij beide concerten zijn aansprekende solisten uitgenodigd, maar daarover volgt later meer informatie.