Natuur & Milieu

Bas Hekman: “Wees trots op je landschap en koester het”

Trotse grondeigenaar Bas Hekman kiest voor het landschap

Fotograaf: Suzanne van Gaale

VROOMSHOOP - Bas is één van de 1900 deelnemers bij Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) die waardevolle landschapselementen behoud en/of in ere herstelt. Samen dragen al deze deelnemers zorg voor 1124 kilometer aan houtwallen en singels, 500 poelen, 3100 knotbomen en 326 hectare (geriefhout)bos. Dat is mogelijk dankzij landschapsfondsen.

“Ik wil de natuur meer zijn gang laten gaan en de biodiversiteit die hier ooit was weer terug zien te krijgen”, vertelt Bas Hekman uit Vroomshoop. Bas heeft 14 hectare grond en samen met zijn oom 30 Hereford koeien. “Mijn oom hield vroeger varkens. Nu hij op leeftijd is en ik een vaste baan heb, hebben we samen bewust de stap gemaakt om kleinschalig te boeren. Daardoor ben ik ook bewuster gaan kijken naar het landschap om mij heen.”

Verbeteren van biodiversiteit
Bas schakelde SGBDO in om te kijken naar de mogelijkheden van landschapsbeheer op zijn terrein. Dat resulteerde in een beplantingsplan. SGBDO-adviseur Jan ten Hove: “Onze visie is dat de nieuwe elementen het karakteristieke landschap versterken en bijdragen aan biodiversiteit. Aan de noordzijde van de Geerdijk is een open landschap. Daar hebben we gekozen om aan twee zijden van het perceel een houtsingel met hakhout aan te leggen zodat je de verbinding met dat open landschap behoudt.”

“Aan de zuidzijde is juist sprake van een besloten landschap, wat we versterkt hebben met een aantal singels. Alle singels volgen het bestaande verkavelingspatroon. In de nieuwe singels is een variëteit aan soorten bessenstruiken afgewisseld met eiken en berken. Zo staat er nu onder meer meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, kardinaalsmuts, inlandse vogelkers, es, zoete kers en lijsterbes. Deze variatie is van grote meerwaarde voor de biodiversiteit. Het geeft beschutting en voedsel voor vogels en veel kleine zoogdieren en is daarnaast nuttig voor insecten. Maar ook voor de koeien biedt dit straks beschutting tegen wind en regen en schaduw in hete zomers.”

Trots op landschap
Om dit mogelijk te maken, heeft Bas bij SGBDO een Groene-Blauwe-Diensten contract afgesloten voor twintig jaar. “Wij zijn trots op ons landschap en koesteren dat! Daarom willen we het graag weer op een natuurlijke wijze vormgeven. Het is fijn dat SGBDO ons hierbij adviseert en we met het GBD-contract voor een jaar of twintig verzekerd zijn van een vergoeding voor het onderhoud en beheer.”

Voor iedere grondeigenaar
In principe kan iedere grondeigenaar gebruik maken van de diensten van SGBDO. Je hoeft zeker niet zoveel grond te hebben als Bas. Er zijn namelijk heel veel verschillende landschapselementen die in aanmerking komen voor vergoeding. Variërend van een kikkerpoel en haag tot wandelpad en knotwilgen. Ook is het mogelijk om een eenmalige vergoeding voor aanleg en herstel van landschapselementen te krijgen. Er zijn nog binnen enkele fondsen budgetten beschikbaar. Streef je er ook naar om je landschap te versterken en vergroten? Bekijk of er ruimte is binnen het landschapsfonds in jouw gemeente op www.sgbdo.nl.

Over SGBDO
SGBDO heeft als missie om de waarde(n) van het landschap in stand te houden en te versterken door waardevolle landschapselementen van duurzaam langjarig beheer te voorzien. In totaal werken 1900 deelnemers (grondeigenaren) mee aan beheer en onderhoud van het prachtige Overijsselse landschap. Samen zijn ze goed voor 1124 kilometer aan houtwallen en singels, 500 poelen, 3100 knotbomen en 326 hectare (geriefhout)bos.