Natuur & Milieu

Start renovatie zuivering Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Binnen enkele weken start Waterschap Vechtstromen met de renovatiewerkzaamheden op de zuivering in Vriezenveen. Er wordt begonnen met sloopwerkzaamheden en de nieuwbouw van de slibopslagtank. Vanaf begin volgend jaar wordt het middenterrein gesloopt en starten zij met de nieuwbouw van de Nereda installatie.

“Graag hadden wij omwonenden middels een informatiebijeenkomst willen informeren over de werkzaamheden en de plannen rondom de renovatie van de zuivering. Echter door de maatregelen rondom het coronavirus kunnen we hier geen invulling aan geven”, schrijft de organisatie in een persbericht. Direct omwonenden worden middels brieven geïnformeerd, daarnaast kunt alle informatie over de renovatie terugvinden op de projectpagina. 

Nieuwbouw rioolwaterzuivering (rwzi) Vriezenveen
Het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Vriezenveen en de Pollen, afkomstig van bijvoorbeeld de douche, wc of spoelbak, komt terecht bij de rwzi Vriezenveen. Waarna het gezuiverde water weer terug de natuur in gaat via een kleine beek op de Veeneleiding. De rwzi Vriezenveen dateert uit 1964 en is in 1984 gerenoveerd. Nu, dertig jaar later, staat de rwzi opnieuw aan de vooravond van een ingrijpende aanpassing zodat ze kunnen blijven voldoen aan alle eisen voor schoon water en een goede waterkwaliteit.

Geur
Na de renovatie zijn diverse installatieonderdelen op de rwzi afgedekt. De lucht wordt afgezogen en behandeld met behulp van lavafilters. Dit resulteert in een verbetering van de geursituatie in de directe omgeving.

Grondwateronttrekking
Voor de realisatie van de nieuwe rwzi wordt een bouwput gegraven waaruit van maart 2021 t/m juli 2021 en van maart 2022 t/m april 2022 grondwater moet worden afgevoerd. Hierdoor worden de grondwaterstanden in deze periodes tijdelijk verlaagd.

Zij onderzoeken of het onttrokken grondwater uit de bouwput in het gebied kunnen vasthouden. Bijvoorbeeld met een stuw. Daarnaast gaat Waterschap Vechtstromen in overleg met de gemeente om te kijken of ze ook na de bouwwerkzaamheden structurele aanpassingen kunnen doen om het waterpeil in droge tijden te verhogen.

Bron: Waterschap Vechtstromen