Natuur & Milieu

Gratis nestkasten voor beschermde ringmus

Fotograaf: Bert Aman

TWENTERAND - Boeren en burgers in gemeente Twenterand mogen gratis een nestkast aanvragen voor de ringmus. Sinds enkele jaren behoort de ringmus tot de beschermde soorten in Overijssel. Dit is aanleiding voor De Groene Loper Twenterand en LTO Noord afdeling Twenterand om zich extra in te zetten voor deze vogelsoort.

Boer en Burger
Om de ringmus zoveel mogelijk nestgelegenheid te bieden zullen zowel binnen- als buiten de bebouwde kom 250 nestkasten worden geplaatst. Het initiatief is ontstaan door een samenwerking met de boeren via het Ondernemersfonds Twenterand en door een bijdrage uit het IJsvogelfonds.

Er zijn honderd nestkasten voor de boeren beschikbaar en honderd voor de burger. De overige vijftig nestkasten zullen op specifieke plaatsen worden verspreid, denk aan verzorgingstehuizen, scholen, et cetera. Om zoveel mogelijk verspreiding binnen de gemeente Twenterand te verkrijgen is gekozen om één nestkast per huishouden aan te bieden. Hier geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Bosplantsoenen
Naast de nestkasten-actie heeft de Groene Loper dit jaar in samenwerking met de gemeente Twenterand en Landschap Overijssel twintig hectare bosplantsoen aangeplant op diverse locaties binnen Twenterand. Deze bosplantsoenen dienen als schuilmogelijkheden voor ringmussen.

Lokale binding  
Om de lokale binding te bevorderen is zorgboerderij de Koningshoeve in Vriezenveen gevraagd om de bouwpakketten van de nestkasten te vervaardigen. Door deze participatie raken meer bewoners betrokken en daarnaast vormt het initiatief een leuke tijdsbesteding. De eigenaren van zorgboerderij de Koningshoeve, Martin en Marijke Wessels, zijn erg enthousiast over het initiatief. Zij hebben aangegeven dat zij ook vijftig nestkasten beschikbaar willen stellen aan kwetsbare groepen binnen Twenterand.

Extra aandacht voor de ringmus
De boeren dragen bij aan deze actie van de Groene Loper vanuit het Ondernemersfonds Twenterand. Klik op de volgende link voor een overzicht van alle projecten van Ondernemersfonds Twenterand: https://www.ltonoord.nl/provincie/regio-oost/regio-oost/ondernemersfonds-twenterand. De Groene Loper is een initiatief van de provincie Overijssel met cofinanciering van de lokale gemeenten.

Aanmeldformulier gratis nestkast
Wilt u bijdragen aan de bescherming van de ringmus en heeft u nog een geschikte plek voor een nestkast? Meld u dan nu aan voor een bouwpakket van een nestkast! Boeren kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier: https://www.ltonoord.nl/provincie/regio-oost/regio-oost/nieuws/2020/12/15/gratis-nestkasten-voor-beschermde-ringmus. Particuliere belangstellenden kunnen zich aanmelden via groenelopertwenterand@gmail.com. Er zijn 100 gratis nestkasten beschikbaar voor boeren en er zijn 100 gratis nestkasten beschikbaar voor particulieren; wie het eerst komt wie het eerst maalt. De bouwpakketten van de nestkasten worden later op een centrale plek uitgereikt. Wilt u meerdere nestkasten ontvangen? Dat kan. U betaalt € 7,50 per extra nestkast. Deze kosten betaalt u bij het ophalen van de nestkasten.

Reacties

Ik vind deze aktie van het aanbieden van nestkastjes voor de ringmus een bijzonder goed gebaar en hoop dat er velen gebruik van zullen maken.

Immers wat is er niet mooier dan om in een natuur met allemaal vogels om je heen te leven.

M.v.g

Bertus Meijers