Natuur & Milieu

Foto’s van de Tweede Wereldoorlog gezocht van Vroomshoop en Geerdijk

VROOMSHOOP / GEERDIJK - Het dagboek over de dramatische gijzeling van een deel van de Vroomshoopse bevolking op de Bevrijdingsdag 5 april 1945 werd bij toeval eind 1989 ontdekt op de zolder van ijzerhandel Dam, met dank aan Fennegien Dam-Kolkman en haar zoon Gerhard. Zo kwamen er in de loop van de tijd veel meer documenten en foto’s boven water, die een treffend beeld geven van de oorlogsjaren 1940-1945 in Vroomshoop en Geerdijk.

Welhaast iconische foto’s van een wonderbaarlijke crash van een onbemande bommenwerper, de verzetsgroep Vroomshoop bij hotel Koekkoek en de verzetsgroep Salland in Stegeren scoorden opvallend hoog op provinciaal en landelijk niveau. Ook de ultieme bevrijdingsfoto van 5 april 1945 bij de Grote Puntbrug in Vroomshoop bleef niet onopgemerkt en hoorde bij de bekroonde nominaties bij 75 jaar vrijheid.

Het kan niet anders of er moet nog meer fotomateriaal over de oorlogsjaren aanwezig zijn onder de bevolking van Vroomshoop, Geerdijk en omgeving. Daar wordt nu naarstig naar gezocht door schrijver Hans Nieboer en vormgever John Mulder van Buro Kordaat uit Vroomshoop. Beiden zijn momenteel druk bezig met het schrijven en vormgeven van een lijvig standaardwerk over oorlog, verzet en bevrijding in Vroomshoop en Geerdijk. Dat boek kent de Memoryroute Vroomshoop 1940-1945 als basis.

Het begin april 2022 uit te geven boek is weliswaar rijk geïllustreerd, maar nieuwe en nog niet eerder getoonde foto’s kunnen nog prima gebruikt worden. Dat kan uit de mobilisatietijd voor de Tweede Wereldoorlog zijn of het kan gaan om foto’s uit de oorlogsjaren 1945-1945.

Daarom een oproep aan de lokale bevolking om uiterlijk vrijdag 21 januari 2022 die foto’s in te leveren. Na het scannen krijgen de bezorgers de originele foto’s direct weer terug. Contact kan opgenomen worden met Hans Nieboer, telefoonnummer 0546-643384. Mailen naar hem kan ook: nieboerhans@gmail.com.