Columns

Laat je inspireren door historie en cultuur

Zo veel mogelijk thuis blijven en volhouden, dat is het dwingend advies in deze ongekende crisistijd. De historie leert dat er eerder epidemieën en pandemieën zijn geweest. Denk aan de Spaanse griep, die ons land en ook de kernen van 1918 tot 1920 in de toenmalige gemeenten Vriezenveen en Den Ham teisterde. Een schrale troost voor de talloos vele slachtoffers, maar ook die ramp kwamen we te boven. Een meer zichtbare vijand vormde 80 jaar geleden de Duitse bezetter, die na vijf lange oorlogsjaren door het lokale verzet en de geallieerde en Poolse en Russische strijders werd verslagen. Vergeet bij dit alles ook niet al die dappere burgers en gezinnen, die ook in deze streek met gevaar voor eigen leven vele onderduikers gastvrij hebben gehuisvest. In het standaardwerk “Levend Vroomshoop“ uit 2010 van onze stichting is terecht ruime aandacht besteed aan deze bewogen tijd van bezetting, verzet en bevrijding. We staan nu bij 75 jaar vrijheid stil en dat is ook te zien aan vlagvertoon en andere, zij het wat aangepaste activiteiten.

 

Op ons monument Sluis V wappert tot 4 mei fier de Vroomshoopse Bevrijdingsvlag. Wandelen en fietsen mag, zij het op aangepaste afstand van elkaar en dat is een welkome afleiding in deze benarde tijd. Een advies: ga eens langs het monument Sluis V en loop dan even door in westelijke richting, langs het Zwolsekanaal. Daar bevindt zich het bevrijdingsmonument met luistervoorziening, dat op 5 april 2018 door een aantal oud-gegijzelden, op 5 april 1945 nog kinderen, samen met burgemeester Annelies van der Kolk onthuld is. Historie, cultuur en educatie gaan samen bij Levend Vroomshoop en dat wordt op die locatie zichtbaar.

Na de bevrijding kwam de wederopbouw van steden en ook dorpen tot ontwikkeling. Woningbouw en werkgelegenheid, als ook onderwijs en sport leidden tot welvaart en welzijn. De gemeentelijke gymnastiekzaal langs de Julianastraat verrees in de nabijheid van het Maatschappelijk Cultureel Centrum in Vroomshoop. Het Punt kwam ervoor in de plaats en nam ook de functie van de latere sporthal De Stobbe over.

 

Toch blijft de historie zichtbaar door de herplaatsing van het kunstwerk van Alfred van Werven, dat vanaf 1962 in de muur van de gymzaal aangebracht was. De graffito is nu te zien bij de Brede school Kadans. Het zijn abstracte geometrische figuren, die staan voor beweging en vitaliteit. Dat geldt niet voor vandalisme, maar gelukkig is de voorheen wat diffuse tekstplaat vervangen. De beweging ademt de geest van de wederopbouw van Vroomshoop uit, zo is te lezen. Het is in cadans en het is een verwijzing naar het geloof in de vooruitgang richting de toekomst. De graffito verwijst naar de huidige en toekomstige generaties die de Brede school bezoeken. Daarmee wordt de boodschap met het verleden levend. Deze opwekkende boodschap met toekomstperspectief kunnen we goed gebruiken in deze tijden van de coronacrisis. Daarom: wandel of fiets ook naar dit monument en laat je inspireren!

Hans Nieboer, bestuurslid Stichting Levend Vroomshoop