Columns

Klim als Macher op een zeepkist

In ons woon- en werkgebied hebben we respect voor ‘Machers’. Zoals de term al doet vermoeden is die uitdrukking afkomstig van onze Oosterburen. Dat zijn politici en/of bestuurders, die weten hoe de hazen lopen en uit zijn op concrete resultaten. Hans Eberhart Apel was zo’n voorbeeld, de SPD-minister van defensie en financiën van de toenmalige Bondsrepubliek West-Duitsland en later professor economie aan de Universiteit van Rostock. Een nog recenter ‘Beispiel’ was partijgenoot Bundeskanzler Helmut Schmidt, die van 1974 tot 1982 veel tot stand bracht. Burgemeester Bert Meulman, eerst eerste burger van Den Ham en later Hardenberg, was pas tevreden als hij bouwkranen in actie zag. Dat was nodig: er moest gebouwd en ontwikkeld worden, dat gaf welvaart. Een Macher zorgt ervoor dat zaken voor elkaar komen. Hans Fokke, de scheidende voorzitter van de raad van toezicht van de Vriezenhof was er ook zo een, en aimabel bovendien.

Eerst zien en dan geloven was niet iets dat ons in het Bijbelse verhaal Thomas alleen bezig hield. Daarom spreken ons ontwikkelingsplannen als Zuidmaten in Den Ham en Veldwachter in Vriezenveen ook zo aan. Gewoon doen dus en acht huurappartementen in het oude politiebureau in Vjenne klinkt als muziek in de oren. Verpaupering in de centra van de kernen van Twenterand is ontmoedigend en ontluisterend. Mooi dat de spreekwoordelijke Bromsnor als mopperaar niet langer opgeld doet, maar als ouderwetse en tegelijkertijd eigentijdse veldwachter door het leven gaat. De massale belangstelling voor de volgende uitbreiding in de Zuidmaten in Den Ham geeft aan dat daar het woonklimaat aangenaam is.

Dan het ontwerp voor de locatie van het voormalig Maatschappelijk Cultureel Centrum in Vroomshoop, dat gepresenteerd is. Omwonenden en de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk hakten samen de knoop door wat het winnende ontwerp betreft, mooi toch? De Machers van tegenwoordig houden daar rekening mee, want inspraak geldt als het fundamant onder goed gedragen besluiten. Natuurlijk zijn smaken verschillend en dat zal altijd zo blijven. Feit is wel deze entree van het Hart van Vroomshoop al in 2020 gerealiseerd wordt en dat doet goed: “wird gemacht”. Zichtbare en tastbare resultaten boeken, daarmee kunnen we echt verder.

Dat is volgens Statenlid Anneke Beukers niet zo goed uit de website van de provincie Overijssel te halen, die volgens haar uitblinkt door onduidelijkheid. Eigenlijk een weinig opwekkende analyse voor een bestuursorgaan die toch al zo weinig aan de weg timmert. Vanuit Twenterand zijn raadsleden Jan Jonker, Erik Veltmeijer en ondernemer Jerry Blekkenhorst in beeld. Te zien in leuke filmpjes op social media, maar waar ze nu echt voor staan? Ik zou het nog niet weten. Gaan ze zich hard maken voor beter openbaar vervoer, nu de lijn Almelo-Mariënberg weer ontspoort? Breken ze een lans voor meer woningcontingenten om de ontgroening van jongeren te voorkomen? Pakken ze jarenlang bestaande verkeersknooppunten aan? Bevorderen ze het vervoer per schip, ook al bedreigt dat woningen langs het kanaal? Hoe willen ze lokale werkgelegenheid stimuleren?

Mijn advies is aan de kandidaten om een zeepkist in elke kern van Twenterand neer te zetten, daarop te klimmen en duidelijk te maken wat wij van hen kunnen verwachten. Nu verwordt de provinciale verkiezingscampagne tot een ordinair gevecht om de macht in de landelijke Eerste Kamer. Landelijke lijsttrekkers duiken overal op om hun partijen te promoten. De provincie vervult een bijrol in dit vervuilde debat. Moet toch anders kunnen: gezag doet het altijd beter dan macht.