Columns

Column Kindcentrum TROTZ

Beste lezers,

Ten eerste wil ik u allen, namens het gehele team van Kindcentrum TROTZ!, alle goeds toewensen voor dit jaar!

Als u dit leest, ben ik alweer enkele dagen aan het werk. En wat ben ik daar blij mee! Er is niets fijners dan rondlopen in een school die volop in bedrijf is.

In de meest recente column ben ik ingegaan op onze pijler Toekomst. Vandaag wil ik het graag hebben over de pijler Resultaat.

Om kinderen optimaal te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling, is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van waar ze staan ten aanzien van de verschillende vakken en doelen. Om dit zo objectief mogelijk te kunnen doen, is het nodig om ze te toetsen. Dit doe je door na een aantal weken oefenen een methodetoets af te nemen. Ook gebruiken we hiervoor de verplichte toetsen, in ons geval de CITO toetsen. Deze nemen we vanaf groep 3, twee keer per jaar af. Daarnaast observeren we kinderen gedurende de dag uiteraard ook.

Ook bij de kleuters is het heel belangrijk om een goed beeld te hebben van waar ze staan. Uiteraard gaat dit op een heel andere manier dan bij de oudere kinderen. Kleuters leren spelenderwijs allerlei nieuwe vaardigheden. Door wekelijks met elk kind een educatief spel te doen en ze tijdens het spelen veelvuldig te observeren en mee te spelen, weten we ook bij hen precies waar ze staan in hun ontwikkeling. Heel belangrijk, want zo kunnen we hen ook bieden wat ze nodig hebben.

En dan? Wat doen we dan met al die informatie??

Ons onderwijsaanbod afstemmen op wat de kinderen nodig hebben. Vroeger was het normaal dat alle kinderen op hetzelfde moment, met dezelfde opdrachten bezig waren. Gelukkig is dat nu niet meer zo!

Kinderen die op een bepaald gebied meer uitleg nodig hebben, krijgen deze uitleg. Terwijl de leerkracht hiermee bezig is, kunnen de kinderen die de stof al beheersen, hier zelfstandig mee verder. Wat je al goed kunt, hoef je niet eindeloos te herhalen. Dat demotiveert namelijk gigantisch.

Doordat we vanaf groep 4 de basisvakken digitaal verwerken, werken de kinderen nog meer op hun eigen niveau. Het programma stemt de opdrachten namelijk precies af. Zo kan elk kind op zijn of haar eigen niveau verder groeien.

Ik wens u een fijne dag! 

Vriendelijke groet,

Ellen Vrielink
Leerkracht groep 1/2