Algemeen

Vroomshoop biedt onderdak aan Het Troostdekentje Overijssel

De drijvende krachten achter Het Troostdekentje Overijssel; Hanny Oordt, Janny Koops van ’t Jagt en Janni Laarman

VROOMSHOOP – Het Troostdekentje is een vrijwilligersgroep, die dekens en knuffels haakt voor kinderen die troost kunnen gebruiken. Hun missie: Troost bieden aan kinderen in moeilijke situaties. Sinds medio 2021 is Het Troostdekentje Overijssel gevestigd in Vroomshoop aan de Amerikalaan 3 [boven de ambulancepost]. Een tijdje geleden [voor de strengere coronamaatregelen] was er een open huis.

Hanny Oordt, Janny Koops van ’t Jagt en Janni Laarman zijn de drijvende krachten achter Het Troostdekentje Overijssel. Maar deze dames zijn niet de oprichters. Janny Koops van ’t Jagt zegt hierover: “Het Troostdekentje Overijssel is in 2017 opgericht door mevrouw Margo Loopik uit Almelo. Ze had haken en breien als hobby, en zo ontstond er een groep enthousiastelingen. Overigens is Het Troostdekentje een landelijke organisatie met vijf afdelingen, zodat er voor iedere provincie een contactpunt is.”

Op aanvraag
En Hanny Oordt gaat verder: “We maken dekens en knuffels voor zieke kinderen en kinderen die het moeilijk hebben. En dit gaat op aanvraag. Iedereen kan hiervoor een aanvraag doen via ons mailadres: hettroostdekentje@gmail.com. We hopen echt dat veel mensen dat doen, want we ondersteunen de kinderen die steun kunnen gebruiken maar al te graag!” Janni Laarman vult aan: “Bovendien hebben we een maatschappelijke functie, Namelijk het bestrijden van de eenzaamheid van de dames die mee willen doen om de dekens en knuffels te maken.”

Samenwerking
Janny Koops van ’t Jagt gaat verder: “Het Troostdekentje Overijssel werkt samen met tal van andere organisaties; Bikers for all, Ekiko Delden, Wensambulance, kinderafdeling ziekenhuizen [Almelo, Hengelo en Enschede], SIZ Twente, Sint voor ieder kind, Zorggroep Solis - PW Janssen, Stichting De Wijkwieg en Gezinshuis Masido. Zo zijn er al 200 knuffels en 50 dekens naar deze stichtingen gegaan. Aan particulieren hebben we 50 pakketjes uitgereikt. In een dergelijk pakketje zit een deken, een hartje en een knuffel.”

Facebook
De dames [tot op heden doen er nog geen heren mee, maar die zijn wel welkom], zijn ook actief via Facebook: “Het Troostdekentje Overijssel”. Hanny Oordt zegt: “Er zijn 1100 volgers op Facebook. Hier overleggen de dames samen. Zo worden er onder andere nieuwe patronen besproken en worden er foto’s van de pakketjes voor de kinderen getoond. Op deze manier kunnen de deelnemende dames ook zien waar hun handwerk terechtkomt.”

Meedoen en giften
Janni Laarman zegt tot besluit: “Wie mee wil doen kan zich aanmelden via genoemd mailadres. Hier kunnen belangstellenden ook informatie opvragen over bijvoorbeeld de afmetingen van het handwerk. Daarnaast zijn giften en donaties welkom, zodat er materiaal ingekocht kan worden om te breien en te haken. Dit kan via: NL 90 RBRB 8835 1268 19 ten name van J. Koops van ’t Jagt – Kemper Troostdekentje.”