Algemeen

Veel energie in evenementen Twenterand

Ruim 80 mensen waren naar De Zandstuve in Den Ham gekomen om mee te denken over het evenementenbeleid. Momenteel heeft de gemeente Twenterand nog geen evenementenbeleid. Organisaties werden dan ook uitgenodigd om mee te denken en samen met de gemeente dit beleid vorm te geven. Er kwam veel over tafel, zoals de uitwisseling van materialen, tips over en weer, de afstemming in de planning, maar ook het meedenken met elkaar.

 

Samen doen

 

René Spit van de stichting Sportpromotie Twenterand deelde zijn ervaringen met de aanwezigen over het organiseren van Tot de Nek in de Drek. Waardevolle informatie voor de andere deelnemers. Vervolgens vertelde Dagmar Boerrigter van Gastvrij Twenterand over de mogelijkheden die Twenterand heeft en wat de mooie evenementen betekenen voor de uitstraling van Twenterand. De avond werd samen georganiseerd met Jordi Voort uit Den Ham, zelf ook een organisator en dat merkte je volgens Harmsen aan de sfeer van de avond. “Een goed georganiseerde avond, omkleed met muziek en gezelligheid. Eigenlijk was het een evenement op zich en dat is een totaal andere insteek dan dat we gewend waren.”

 

Coalitieakkoord 2018-2022

 

In het coalitieakkoord Kernachtig & veranderend Twenterand is opgenomen dat er een evenementennota gaat komen, omdat evenementen zeer belangrijk zijn voor onze gemeente. “Het geeft mij dan ook zeer veel energie om samen met de organisaties dit beleid vorm te gaan geven. Het moet geen bedenksel zijn van de gemeente, maar het moet echt iets worden dat wij samen met elkaar op gaan pakken. Daar krijgt een ieder energie van en zorgt voor draagvlak” aldus Bart-Jan Harmsen.