Algemeen

Vakantietasjes

TWENTERAND - Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Er is geen geld om er even tussenuit te gaan. Vandaar dat het Diaconaal Platform Twenterand (DPT), een samenwerkingsverband van de diaconieën van de Twenterandse Kerken en de stichtingen Manna, Boot, Waypoint en SSVT, de actie Vakantietas heeft opgepakt. 180 kinderen en tieners in de leeftijd van 0 tot 18 jaar ontvangen begin juli een vakantietas, waarbij een tweedeling qua inhoud van de tassen wordt gemaakt: doelgroep 0 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 18 jaar. Het in kaart brengen van de doelgroep en de verspreiding van de tassen vindt plaats via de Stichting Manna, alles is georganiseerd door de vrijwilligers van Kerk in Actie Vroomshoop. Men zegt: “De inhoud van de vakantietas maken we natuurlijk nog niet bekend, immers dat moet een verrassing blijven.” De tasjes zelf zijn aangereikt door Kerk in Actie Nederland.

De inhoud is bekostigd door bijdragen van de Diaconieën in de gemeente Twenterand en enkele sponsoren, zodat de kinderen enkele leuke speel- en zwemdagen tegemoet kunnen zien. Op deze wijze hoopt DPT inhoud te geven aan haar opdracht: “Helpen, geven, delen van Twenteranders voor Twenteranders.”