Algemeen

Twenterandse steun blijft welkom!

Structurele verbeteringen ouderenzorg Roemenië zichtbaar

Jan Wessels [namens bestuur SLB] achter het bureau in zijn werkruimte

TWENTERAND – Uit de Stichting Lele Baratjai [kortweg SLB], welke zich al sinds 1994 vanuit Twenterand inzet voor minderbedeelden in Roemenië, is de zelfstandige Stichting Oikodomos in Leley [Roemenië] voortgekomen. Oikodomos staat voor de kernwaarden; Hulp aan de naaste, Liefde, Doen, Opbouw en Principieel. Wat begonnen is als een eenvoudige maaltijdvoorziening tussen de ochtend- en middaglessen voor de kinderen van de lagere school, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een veelzijdige ouderenzorg- en welzijnsorganisatie, zoals we het nu in 2022 kennen.

Maaltijdvoorziening
Oikodomos is een zelfstandige hulporganisatie, onder zelfstandig Roemeens bestuur. Ze voorziet momenteel in maaltijdvoorziening, mantelzorg en verpleegkundige kennis vanuit de locatie Leley. Hier zijn ook de gaarkeuken, magazijnen, wasserette, vergaderruimten en een spreekkamer gevestigd. De maaltijdvoorziening zorgt voor zo’n 200 maaltijden per dag, vijf keer per week. Deze worden bij de mensen in de regio gebracht en door de mensen in Leley zelf afgehaald als men hiertoe in staat is, of anders ook daar bezorgd. 

Oud papier
“Het is mooi om te zien dat de jarenlange hulp vanuit Twenterand, met Hulp van de Heere God, al veel moois teweeg heeft gebracht in Roemenië” zegt Jan Wessels namens het bestuur van Stichting Lele Baratjai, “Maar steun blijft welkom, zeker ten tijde van deze coronacrisis, want sommige mensen daar hebben het zwaar, erg zwaar!” De Stichting Lele Baratjai zet zich, zoals gezegd, al sinds 1994 in voor minderbedeelden in Roemenië. Ze doen dit onder andere door oud papier in te zamelen bij Transportbedrijf Wessels aan de Bedrijfsweg 25 in Vriezenveen. Ook door andere acties probeert men geld in te zamelen.

Mantelzorg
Verder is er in Roemenië nu mantelzorg voor zo’n 70 tot 80 personen. Wat inhoudt huishoudelijke hulp en verpleging. Verder is er een verpleegkundige voor de beoordeling, voor de medicijnvoorziening en voor de communicatie naar de arts toe.

Het werk wordt gedaan door 11 a 12 mensen en allen moesten worden opgeleid naar Roemeense eisen, scholing en hygiëne. Dit heeft veel financiële inspanningen gekost. Maar daardoor is het nu van Rijkswege wel toegestaan, inclusief de regelgeving omtrent de huidige coronapandemie. Het bestuur van Oikodomos bestaat uit een dominees echtpaar, een dokter, twee personen uit de burgerlijke gemeente en een register accountant.

Vallen en opstaan
Bovenstaande is met vallen en opstaan gerealiseerd. Eerst zonder Roemeense rijkssteun, maar wel met plaatselijke en kerkelijke steun vanuit de Hongaars gereformeerde kerk in de regio aldaar. En met de opbrengst van het oud papier uit Vriezenveen.

De laatste jaren wordt Oikodomos financieel ondersteund door de Roemeense overheid. Echter loopt het boekjaar daar van april/mei tot eind januari. Die tussenliggende vier maanden moet men zelf zien te overbruggen, maar dat is momenteel de moeilijkheid. De tussenliggende periode moet overbrugd worden door plaatselijke particulieren en ondersteuning. En dat is een zorg van Stichting Lele Baratjai. Het zou namelijk zonde zijn als zo’n langdurig project ten behoeve van ouderen- en gehandicaptenzorg door gebrek aan financiële middelen ten gronde zou gaan. Daarom is Twenterandse hulp nog steeds welkom!

Andere zaken
Ook andere zaken zijn via SLB naar Roemenië gegaan. Zoals hulp aan de scholengemeenschap in Satomare, waar schoolmeubilair uit Aadorp naartoe is gegaan. En nieuwe matrassen van Auping uit Deventer voor het bijbehorende internaat. En computerapparatuur en ondersteuningsmiddelen.

Drugsbestrijding
Daarnaast is er de ondersteuning van de verslavingszorg en aandacht voor drugsbestrijding. Zo is in het gehucht Oz een oud en vervallen kasteel in de laatste 15 jaar gerenoveerd door patiënten van drank- en drugsverslaving. Hier is zelfs voor een keuken uit Huize Friso in Almelo een nieuwe bestemming gevonden. Ook hier speelde SLB een rol in.

Directeur
Een belangrijke rol bij al deze werkzaamheden is weggelegd voor SLB directeur W. Otten. Hij heeft contacten en vergaderingen met de Roemeense overheden omdat hij de Hongaarse taal beheerst. “Dat mag niet onvermeld blijven” zegt Jan Wessels van SLB, “Daar was ik niet capabel voor.”

Steunen
Kortom de hulp voorzag en voorziet in een grote behoefte! Maar door de coronacrisis gaat alles momenteel wel zeer moeizaam. Men hoopt dan ook dat mensen dit project willen [blijven] steunen! Een project dat al zo’n kleine 30 jaar bestaat en waarbij men structureel verbeteringen ziet ontstaan, met name in de ouderenzorg, in Roemenië. Dit steunen kan door oud papier te brengen naar de containers aan de Bedrijfsweg 25 in Vriezenveen of door een gift over te maken op het rekeningnummer: NL79ABN0503447471 ten name van SLB. Juist nu is het hard nodig!