Algemeen

Plezier en leren gaan hand in hand

TWENTERAND - Donderdag 7 oktober is de samenwerking tussen Gewoon Bijzonder Twenterand en de Vriezenhof officieel vastgelegd. Onder het genot van een hapje en een drankje werd dit feestelijk gevierd.

Gewoon Bijzonder Twenterand is een kleine organisatie voor kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij bieden buitenschoolse opvang, dagbesteding en ambulante begeleiding. Alle diensten zijn gebaseerd op de wensen en behoeften van de individu. Zij vinden het belangrijk dat deelnemers een zinvolle dag hebben, waar ze gewaardeerd worden in wie ze zijn en wat de mogelijkheden zijn binnen hun eigen vermogen.

De Vriezenhof en Vriezenveen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als ouderenzorgorganisatie wil zij o.a. door het aangaan van (soms verrassende) verbindingen met anderen van betekenis zijn voor haar bewoners én de oudere inwoners van Vriezenveen.

Deelnemers van Gewoon Bijzonder Twenterand en bewoners van de Vriezenhof vonden elkaar dan ook in het gezamenlijk taken uitvoeren als tafels dekken en was opvouwen. Daarnaast voerden ze gesprekjes met elkaar en gingen samen bewegen. De jongvolwassenen leren hierdoor samen te werken en iets te doen en betekenen voor een ander. De ouderen ervaren gezelschap en merken dat zij voor de kinderen van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dit maakt 1+1=3 (wat de meerwaarde is voor Gewoon Bijzonder Twenterand en de Vriezenhof)