Algemeen

Mooi bedrag van 1000 euro voor Stichting Manna van Nh1816 Verzekeringen en Lucas Assurantiën.

TWENTERAND - Vorige week mocht Stichting Manna een mooie cheque van 1000 euro in ontvangst nemen. Op 30 juni reikte Vera van Lucas Assurantiën de cheque uit aan Bertus Akse, voorzitter van Stichting Manna.

Nh1816 Verzekeringen is een coöperatieve verzekeraar, die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. Een deel van de winst die het bedrijf maakt, geeft zij terug aan de samenleving. Lucas Assurantiën deed met succes een beroep op de coöperatie Nh1816 Verzekeringen, die speciaal voor de coronatijd een extra fonds beschikbaar stelt. Stichting Manna werd beloond met het mooie bedrag van 1000 euro, waaraan Lucas Assurantiën en Nh1816 Verzekeringen hebben bijgedragen.

Een bedrag dat Stichting Manna heel goed kan gebruiken in deze tijd van coronacrisis en alle gevolgen die deze crisis heeft voor onder andere ondernemers in Twenterand. Iedere 14 dagen wordt er een voedselpakket uitgegeven met een minimale waarde van 25 euro aan mensen die financieel onder het sociaal minimum leven. Met het geven van voedselhulp en kinderkleding worden mensen die het moeilijk hebben tijdelijk ondersteund, zodat er rust en tijd komt om uit de financiële problemen te komen. Door de coronacrisis hebben verschillende ondernemers het financieel ook moeilijk en Stichting Manna wil er ook voor hen zijn. Inmiddels hebben enkelen van hen een beroep gedaan op Stichting Manna, maar de verwachting is dat dit aantal zal gaan groeien. Het kan zijn dat voor sommigen de drempel naar de voedselbank te hoog is, maar Stichting Manna raadt hen aan toch de stap te wagen, de stichting staat klaar voor iedereen die dat nodig heeft. Behoort u tot deze groep ondernemers, dan kunt u zich nog steeds aanmelden via helper@manna.nu of bel met de Manna telefoon: 06 - 12 46 88 88 om een pakket aan te vragen. Misschien kent u ondernemers in uw omgeving die het moeilijk hebben, wijs hen dan op de mogelijkheid om een voedselpakket aan te vragen en laat weten dat Stichting Manna er ook voor hen wil zijn.

Stichting Manna is volledig afhankelijk van giften en is blij dat ze mede door deze mooie donatie van Nh1816 Verzekeringen en Lucas Assurantiën dit kan blijven doen.

Heeft u door deze crisis een andere hulpvraag of wilt u helpen dan kunt u ook terecht op www.mannacoronahulp.nl. Twenteranders die ook de voedselbank willen ondersteunen kunnen helpen door een bijdrage over te maken op IBAN nummer: NL 80 RABO 0148 7686 79 of door houdbare producten in te leveren bij Boekenhuis De Akker, Westeinde 305 in Vriezenveen.