Algemeen

HPKV Den Ham huldigt 300 jaren inzet op feestavond

DEN HAM - Zaterdagavond hield de Hammer Pluimvee en Konijnenfokkers Vereniging weer haar jaarlijkse feestavond. De avond die bij haar leden bekend staat om gezelligheid én jubilarissen. Dit jaar had de vereniging maar liefst acht jubilarissen in haar midden gezien er vorig jaar in verband met Covid-19 geen feestavond kon worden georganiseerd. Om deze reden werden de jubilarissen van 2021 én 2022 gehuldigd op deze gezellige avond.

De heer H. Boers werd gehuldigd voor zijn 25 jaren inzet en lidmaatschap binnen de vereniging. Na veel jaren Australorp hoenders te hebben gehad, heeft hij Twentse hoenders en nu ook Zandhoenders en fazanten. Ook E. Jaspers werd gehuldigd voor zijn 25 jaren betrokkenheid binnen de vereniging. Vanaf het begin heeft hij altijd actief konijnenrassen gehouden. Lang is hij liefhebber geweest van het ras Rex, maar ook heeft hij enige jaren Rijnlander en Klein Zilvers gehouden. Als derde werd M. Boers gehuldigd voor zijn 25 jaren inzet. Vele jaren hield hij het ras Blauwoog Pool waarna hij overging naar de Kleurdwerg Konijngrijs en momenteel nog altijd heeft. Na de heren Boers en Jaspers werd mevrouw A. van Dijk gehuldigd. Voor haar 25 jaren lidmaatschap als actief kippenfokster, ontving zij haar oorkonde met speldje en een bos bloemen van de voorzitter.

Na vier zilveren jubilea kwamen er maar liefst vier unieke gouden jubilea. De heer G.J. Hannink werd als eerste gehuldigd voor zijn gouden lidmaatschap. In 50 jaren heeft hij diverse konijnenrassen gehouden waaronder Gouwenaars, Dalmatiners en Tan. Ook de heer M. Klein mocht zijn oorkonde met speldje en een bos bloemen in ontvangst nemen voor zijn gouden prestatie. Specifiek voorkeur voor een diersoort had hij niet. Duiven, konijnen en kippen heeft hij in diverse rassen gehouden voor zijn kleindierhobby. De heer J.F. Miskotte fokt al vele jaren kippen. Wyandotte , Goudpel, Basette en Drente Patrijs zijn een greep uit de rassen die hij heeft gehad. Maar al jaren en vandaag de dag nog steeds haalt hij veel plezier uit het ras New Hampshire. Tot slot werd A. Voortman naar voren gevraagd. Van de voorzitter kreeg ook hij zijn waardering uitgesproken voor 50 jaren inzet en lidmaatschap. Met voorliefde voor zowel konijnen als kippen is hij altijd druk bezig. Groot Lotharingers en Hollandse Hoenders in verschillende kleuren maken deel uit van zijn collectie.

Nadat de jubilarissen waren gehuldigd, werd de avond verder overgenomen door de leden H. Poel en G. Meuleman. Onder het genot van een hapje en een drankje werd door hen het oud Hollandse spel bingo georganiseerd. Fanatiek werden vele prijzen door de leden binnen gesleept, waarbij ook diverse mooi prijzen door de sponsorende ondernemers beschikbaar werden gesteld. Veel leden verlieten de gezellige avond dan ook niet met lege handen en keken er erg goed op terug.