Algemeen

Herinrichting Centrumgebied Westerhaar

WESTERHAAR - Tussen 10 en 31 december 2020 konden inwoners uit Westerhaar- Vriezenveensewijk door gebruik van de ideeën box meedenken over hoe het centrumgebied in Westerhaar-Vriezenveensewijk er wat hen betreft uit zou moeten komen te zien.

Belangrijkste conclusies
De belangrijkste conclusies uit deze ideeën box zijn dat inwoners en ondernemers uit Westerhaar-Vriezenveensewijk vooral graag zien dat er meer groen wordt aangeplant en dat de parkeervakken veiliger worden ingericht. Hierover zijn tevens suggesties gedaan hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. Samen met een klankbordgroep werken we aan concrete schetsen over hoe meer groen en veiligere parkeerplekken in te passen zijn.

Klankbordgroep
Wat betreft de samenstelling van de klankbordgroep: na een loting zijn vier deelnemers uit de doelgroep ‘gebruikers winkels/inwoners’ gekozen om deel te nemen. Dit zijn Alien Naberman, Femke Janse, Jeanette Jager en Judith Bos.

Vanuit de doelgroep ondernemers neemt Bertus Veld deel als afgevaardigde van ondernemersvereniging Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk. Arjan Marsman vertegenwoordigt de belangen van de overige ondernemers.

Ook maakt een afgevaardigde van de Hervormde Kerk, Hersteld Hervormde Kerk, Mijande en busmaatschappij Keolis onderdeel uit van de klankbordgroep. Plaatselijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk is helaas niet in de gelegenheid om actief deel te nemen.

Klankbordgroep bijeenkomst
De eerste klankbordgroep bijeenkomst vond (digitaal) plaats op woensdagavond 20 januari. De daaropvolgende bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdagavond 17 februari. Tijdens deze laatste bijeenkomst zijn twee scenario’s waarvan visualisaties zijn gemaakt getoond. In deze scenario’s staat gevisualiseerd hoe het gebied eruit kan komen te zien. De twee scenario’s zijn uitsluitend gericht op, sfeer, beleving groen en parkeren. De technische uitwerking komt later aan bod. Denk aan bijvoorbeeld de locatie van lantaarnpalen, bushokjes of bankjes. Met de input van de klankbordgroep en de input uit de ideeën box worden de scenario’s aangescherpt. 

Contact opnemen
De scenario’s staan in onderstaande link weergegeven. Wil je jouw voorkeur, tips of aanmerkingen delen? Dit kan door contact op te nemen met een lid uit de klankbordgroep. Kijk hier voor de gegevens: https://www.twenterand.nl/herinrichting-centrumgebied-westerhaar.

 

Uw reactie