Algemeen

Bertus Wessels nieuwe voorzitter van Vereniging Oud Vriezenveen

VRIEZENVEEN – Oud Vriezenveen heeft een nieuwe voorzitter, genaamd Bertus Wessels. De algemene ledenvergadering bij Oud Vriezenveen, die in april van dit jaar had moeten plaatsvinden, is door de coronamaatregelen uitgesteld en werd op woensdag 30 september coronaproof in CCK2 gehouden.

Penningmeester Agnes Slot kon een gezond financieel jaarverslag tonen en volgens secretaris Jan Bladder is het ledenbestand stabiel. De afdeling heemkunde is het afgelopen jaar heringericht en voorzien van interactieve media.

Aftredend voorzitter Henk Stegeman die de vereniging bijna vijf jaar heeft geleid, gaf de voorzittershamer door aan zijn opvolger Bertus Wessels, die met algemene stem tot nieuwe voorzitter is gekozen. Adrie van Straaten is als nieuw lid aan het bestuur toegevoegd.