Algemeen

Advents zangdienst

DAARLERVEEN - Op Palmzondag begon men deze cyclus met de MarcusPassie. Op Eerste Pinksterdag was er een eenvoudige vorm ‘Van Hemelvaart naar Pinksteren’. Ter afronding van deze cyclus houdt men op zondag 15 december, aanvang: 19.00 uur,  een Advents zangdienst in De Schoof met als thema: ‘Op weg naar Kerst.’

Geen preek, geen overdenking, maar voorlezen en gemeentezang. De zingende gemeente vertolkt de gevoelens die de voorgelezen Bijbelgedeelten en teksten oproept. De commissieleden zijn voorlezer, de predikant is organist en de gemeente is het koor. Men zegt: “We zingen liederen die aansluiten bij de gelezen Bijbelwoorden. We hopen, net als bij de vorige twee keren, velen te mogen ontmoeten in deze zangdienst, zodat we samen een heel groot koor vormen. Steeds meer PKN gemeenten vormen een mozaïek van kerkplekken en houden ‘diensten met een bijzonder karakter’. Meer weten en/of ook meedoen? Loop eens een kerk binnen en beleef Advent. Er wordt gebruik gemaakt van de beamer, waarop alle teksten en liederen worden getoond. De kerk is open voor iedereen.”