Afbeelding

“Probeer het”, fluisterde het hart

Columns

Een verfrissend Mona toetje kan meehelpen om iets dat zwaar op de maag dreigt te liggen wat te ontlasten. Afgelopen vrijdag werd Mona Keijzer ineens een hoofdgerecht in de regionale en nationale media, inclusief het NOS-Journaal. Eerst diste het orakel van Volendam de uitkomsten van het onderzoek naar de schadeafhandeling aan het kanaal Almelo-De Haandrik op. De hoop bestaat dat de provincie Overijssel daar door schade en schande echt wijzer van wordt. Het wordt de hoogste tijd om voor de gedupeerde aanwonenden rechtvaardigheid te laten gelden, waar het eerst vooral om rechtmatigheid ging. De woorden ‘vaardig’ en ‘matig’ passen wel in dit verband.. Waar eerst gedeputeerde Bert Boerman zich met de gedupeerden van dit hoofdpijndossier bezig hield, was nu de Commissaris van de Koning Andries Heidema ter plekke om de aanbevelingen van Mona Keijzer in ontvangst te nemen. Alleen maar goed, want zo kan er een plan van aanpak van het college van gedeputeerde staten naar de provinciale staten geleid worden. Dat moet leiden worden en geen lijden. De provincie Overijssel kan het zo fundamenteel wat breder zien, net zoals destijds letterlijk met de zo omstreden wijze van verbreding van het kanaal Almelo-De Haandrik. Wordt ongetwijfeld vervolgd en dan gaat het vooral om de wijze waarop. De aanwonenden moeten niet de boot missen van een rechtvaardige compensatie.

Over Mona Keijzer gesproken, die beleefde een opwindende vrijdag. BBB-fractieleider en lijstaanvoerder Caroline van der Plas hees Mona op het schild als nummer 2. van de lijst en tevens als potentiële premier-kandidaat. Het spel is op de wagen en Keijzer kan nu echt de boer op om rivalen van andere partijen naar de kroon te steken. Het CDA-gehalte van weleer neemt zo wel ongekende vormen aan in de nationale politiek, denk aan Van der Plas, Keijzer en ook aan Omtzigt. En passant neemt de BB ook nog drie huidige parlementariërs van Forum voor Democratie en van JA21 over. Wat maakt het uit? Het politieke landschap is toch al versplinterd en tot op het bot verdeeld. Clubliefde is een achterhaald begrip, zowel in de politiek als in de voetballerij, zo leren ook transferperikelen wel.

We hebben weer iets te kiezen en als het aan Pieter Omtzigt van het Nieuw Sociaal Contract ligt gaan we ook regionale kandidaten kiezen. Wie weet wordt die lijn doorgetrokken naar gemeenten en de kernen. Neem de gemeente Twenterand, waar door het vertrek van jonge gemeenteraadsleden als Savannah Makkinga uit Vroomshoop en Germa Niks uit Westerhaar-Vriezenveensewijk er nog meer scheefgroei is ontstaan qua woonplaatsen. Zo levert de kern Vriezenveen in totaal 10 raadsleden, Den Ham 7, Westerhaar-Vriezenveensewijk 3, Vroomshoop 2 en Geerdijk 1. Door het vertrek van Savannah en Germa en de komst van de Hammenaar Frank Stolte (GBT) en de Vriezenvener Henk Hospers (CDA) is niet alleen de gemiddelde leeftijd naar boven bij gesteld. Ook blijven de vrouwen flink achter ten opzichte van de mannen. Er zijn momenteel 4 vrouwelijke raadsleden tegenover 19 mannelijk raadsleden. Je voelt het aan je water: hier knelt iets. Een schone taak voor de lokale politieke partijen om hier iets aan te doen. Dan niet als de volgende gemeenteraadsverkiezingen in beeld komen, maar eerder. Dat met een levensles in het achterhoofd, die ook voor de provincie Overijsel in relatie tot de afhandeling van schadegevallen rondom het kanaal Almelo-De Haandrik zou moeten gelden. “Het is onmogelijk”, zei trots. “Het is riskant”, zei ervaring. Het is zinloos” zei rede. “Probeer het”, fluisterde het hart.