Afbeelding

Volgt geld beleid in Twenterand?

Columns

Wethouder financiën Roel Koster luidde jarenlang de noodklok in de gemeente Twenterand. Het spel van de begroting kwam op de wagen en de toezichthoudende provincie Overijssel deelde zelfs een gele kaart uit. Inkomsten uit het gemeentefonds vielen tegen en het jeugdzorgdossier drukte ook zwaar op de gewenste zwarte cijfers. Maar zie, er heeft zich een mirakel voltrokken. Over 2022 houdt de gemeente Twenterand een bedrag van 10,2 miljoen euro over. Het gekissebis over (Twente)randzaken zoals het afschaffen van zwemlessen en het verminderen van bezoekuren in het Aquapark De Zandstuve krijgt ineens een geheel andere lading.

Zoomen we wat nader in op recordwinst, dan zien we dat het rijk scheutig was met een niet verwachte meeropbrengst van 4,5 miljoen euro. De verkoop van het pand van Soweco bracht 1,5 miljoen op. Dan lijkt het toch een Abc’tje om oud-Soweco personeel financieel gelijk te schalen met gemeentepersoneel dat hetzelfde werk doet. Er werd 7,5 ton bespaard doordat er minder burgers dan voorzien gebruik maakten van de bijstand. En een heel merkwaardige: de oorlog in Oekraïne leverde Twenterand 2,4 van de rijksoverheid op. Ik denk dat een oorlog alleen maar verliezers kent. Vanwege de huisvesting van vluchtelingen houdt Twenterand geld over, zou je denken. Dat is echter vanwege de inzet van ambtenaren om die vluchtelingen op te vangen.

De gestegen kosten van materialen, de plus van 8 ton bij het overdekte zwembad in Vriezenveen en de forse meerkosten van de verbouw van het gemeentehuis zijn daarentegen tegenvallers. Een financiële meevaller is dan weer dat er 5,5 ton op personeelskosten is bespaard in 2022. Vacatures worden heel moeizaam of zelfs geheel niet ingevuld. Dat heeft een negatieve weerslag op inwoners en bedrijven. De dienstverlening komt daardoor in het gedrang en dat is een kwalijke zaak. Wordt er wel genoeg betaald voor die functies? Is Twenterand als woon- en werkgemeente niet aantrekkelijk genoeg? In ieder geval wordt er en half miljoen euro geserveerd voor het werven en binden van nieuwe medewerkers.

Wethouder Koster wil de onverwachte meevaller reserveren voor een half miljoen euro voor duurzaamheidsmaatregelen van inwoners en voor reservering voor grote projecten in Twenterand en noemt ook man en paard. De opperschatbewaarder van Twenterand denkt aan een sporthal of een school. Laten die nu net al jaren op het verlanglijstje staan. Naar een nieuwe sporthal naast het nieuwe overdekt zwembad op het Midden in Vriezenveen wordt echt uitgezien. Dan de Oranjeschool in Vroomshoop, die popelt naar Oranje-Oost te verhuizen. De verkeerssituatie bij die school langs het kanaal is in feite onacceptabel. Een achteruitgang naar de woonwijk zat er nooit in doordat toen nog de gemeente Den Ham haar lot voor een deel in handen legde van projectontwikkelaars. Financieel mooi en aardig een dergelijke publiek-private relatie, maar de gemeente houdt dan niet meer de regie in handen. Denk ook aan het benodigde groen in wijken en de speelveldjes in deze kinderrijke buurt. Dergelijke voorzieningen zijn als groene longen en een buurt moet ademen vanwege de leefbaarheid.

Terug naar het toch wel bizarre begrotingsoverschot, dat een weerspiegeling is van de 101 miljoen euro die voor alle gemeenten in Twente geldt. Als je bij lange na niet uitgeeft wat er in de begroting staat, doe je iets niet goed, leerde ik jaren geleden als raadslid. Geld volgt beleid, zo is het toch? Voor de komende jaren blijft wethouder Koster voorzichtig en hij voorziet minder inkomsten van het rijk. Jezelf rijk rekenen hoeft niet, maar wat meer begrotingsdiscipline lijkt niet verkeerd.