Afbeelding

Brainstorm en dankdienst in de Pollenkerk

Algemeen

DE POLLEN - Donderdagavond 29 februari is er een brainstorm avond in de Pollenkerk voor inventarisatie van wensen en mogelijkheden voor activiteiten in de Pollen vanuit de Protestantse Kerk/ Hervormde Gemeente. In het nieuwe beleidsplan van Hervormd Vriezenveen wordt nadrukkelijk het verlangen onder woorden gebracht om, juist na de verkoop van de verschillende kerkgebouwen, kerkelijk aanwezig en betrokken te blijven in de verschillende kernen en wijken van Vriezenveen, De Pollen en Aadorp. Uiteraard worden hierbij zowel gemeenteleden als geïnteresseerden gevraagd om samen na te denken hoe kerkelijke betrokkenheid en aanwezigheid gewenst en mogelijk is, allereerst in De Pollen. Na inventarisatie wordt in beeld gebracht hoe en waar hier stap voor stap uitvoering aan kan worden gegeven. Iedereen die mee wil denken is welkom voor een eerste overleg in de Pollenzaal achter de Pollenkerk op donderdagavond 29 februari, inloop vanaf 19.45, start 20.00 uur.

Dankdienst

Voor de dankdienst op zondag 30 juni in de Pollenkerk wordt gezocht naar foto en filmmateriaal uit het verleden, rondom diverse activiteiten en verbouwingen uit de historie sinds 1932. Als u over beeldmateriaal beschikt of als u weet bij wie we meer kunnen vinden, wilt u dat dan telefonisch of per Whatsapp melden bij Couzijn Bos (06-51571622) of via couzijn.bos@volac.com. Vervolgens wordt dit ingezet tijdens en rondom de dankdienst.

Afbeelding