Afbeelding
Foto: Sandfotografie

Twintig jaar Zomerkamp Vriezenveen kende vele hoogtepunten

Algemeen

VRIEZENVEEN - Het werd vooraf door de organisatie groots aangekondigd. Het jubileum van het Zomerkamp zou op een bijzondere manier gevierd worden. De organisatie zou alles uit de kast trekken en tijdens dit jubileum nog een keer met elkaar knallen. Terugkijkend kan er niet anders geconcludeerd worden dan dat men hierin ruimschoots is geslaagd.

Als onderdeel van Stichting ZorgSaam Twenterand, nam het Zomerkamp een prominente plek in. Een kleine organisatie (10 personen) die budgettair neutraal opereerde en zorg droeg voor het organiseren van een activiteit bestemt voor de kinderen van de basisschool in dorp Vriezenveen. Voor 20 jaar terug is men voorzichtig begonnen met een kampement; voortgekomen vanuit het tentendorp. Met de steun van sponsors is men, langzaam maar zeker, gegroeid naar een prachtig evenement waarbij 120 kinderen in de laatste week van de schoolvakantie heel veel plezier beleefden. In dit jaar werd het 20-jarig jubileum uitbundig gevierd. Vanaf het begin tot eind werden de kinderen volop vermaakt en getrakteerd op verschillende manieren.

Expeditie Robinson

De maandag werd er “Expeditie Robinson”, het “Spellencircuit” en “Trefbal”gespeeld. Vol overgave deden de kinderen mee. Tussen de middag kwam de poffertjes-man met een giga truck het terrein op gereden. Alle kinderen plus de leiding werden getrakteerd op lekkere poffertjes. Dirk Poffers bakte er flink op los. De kinderen genoten zichtbaar. Op het eind van de dag kregen ze ook nog een ijsje van De Tamboer. Dinsdag werden de kinderen al vroeg op het Zomerkamp verwacht want de hele groep zou om 9 uur al in drie bussen vertrekken richting een bestemming wat tot op het laatst een verrassing is gebleven.Het eindpunt bleek “Drouwenerzand Attractiepark”. Eenmaal binnen konden de kinderen zich vermaken met diverse attracties. Rondjes draaien, over de kop of in het spookhuis. Voor sommigen was het best eng, maar voor elk kind was er voldoende te beleven. Tussendoor konden ze volop genieten van de patat en de snacks. Natuurlijk werden ijsjes ook niet vergeten. Om vijf uur ’s middags was men weer terug op het kamp. Bij het afscheid kregen de kinderen nog een goodiebag mee van het Zomerkamp zelf.

De woensdag was in tweeën gedeeld. De ene helft ging zwemmen en de andere helft ging de act voorbereiden voor de playbackshow. De hand- en spandiensten waren maar wat druk om extra droge plekken te creëren omdat Pluvius meermaals actief was. Extra tenten werden opgezet om te zorgen dat de groepen droog konden oefenen. Rond 15.00 uur kwamen de heren Koops van ’t Jagt en Winkel, namens het Haringgilde, het zomerkamp bezoeken en deelden aan iedereen een handdoek uit ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van Zomerkamp Vriezenveen. De kinderen en leiding konden deze geste erg waarderen. Dank hiervoor. En of dat alles nog niet genoeg was kregen de kinderen bij het naar huis ook nog een verrassingstas uitgereikt wat beschikbaar was gesteld door Reiling Outdoor en Recreatie. Om half vier ging iedereen weer naar huis.

Playbackshow

Tegen de klok van zes kwamen de eerste kinderen alweer terug op het kamp, veelal vergezeld van een of beide ouders, om de tent in te richten voor de nacht. Want deze nacht werd er in de tenten geslapen. Een mooie groep van in totaal 160 personen zou in het kamp slapen. Maar eerst was er nog de playbackshow. Het podium stond klaar, licht en geluid was opnieuw weer perfect verzorgd door Christian Facilities. Hiervoor hadden de kinderen erg hun best gedaan en hun optreden zou worden beoordeeld door een echte jury. De jury voor deze avond bestond uit Daan Heuver, Lotte de Bruin en Dani?lle Bijenhof. Deze driehoofdige jury kreeg het niet gemakkelijk, elke groep deed haar uiterste best om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten op het podium. Tussen de optredens door was er de mogelijkheid om een versnapering te halen of lootjes te kopen.Toen eenmaal alle groepen waren geweest moest de jury tot een eindoordeel komen. Wie was de beste? Als winnaar werd tent nummer 8 met nummer “Super Max”.

Toen alle prijzen van de verloting uitgereikt waren werd er vanuit de organisatie nog een woordje gesproken en werden de ouders bedankt voor hun komst. Ook werd er aangehaald dat het Zomerkamp Vriezenveen in haar hele bestaan zich gesteund voelde door de middenstand en het bedrijfsleven. Hiervoor grote dank! De groep mensen die 20 jaar Zomerkamp hebben georganiseerd zijn in de loop van de jaren naar elkaar toe gegroeid. Hebben vele dingen met elkaar meegemaakt, maar elkaar altijd tot steun geweest. Dat was de kracht. Als organisatie kwam de hele groep op het podium om afscheid te nemen. “We hebben het graag gedaan voor de kinderen van Vriezenveen.”

Zomerkamp Vriezenveen is voorbij

Eenmaal alleen in het kamp overgebleven werd er een kampvuur ontstoken en bleef het nog lange tijd onrustig. Tijdens de nacht werd er in het scoutinggebouw de boterhammen gesmeerd voor het “lopend ontbijt’. Tegen zevenen waren de eersten weer wakker en begon het stilletjes aan rumoeriger te worden. Enkelen waren zo “fris als een hoentje” anderen konden nog wel even liggen. Toch werd er langzaam maar zeker aanstalten gemaakt om deel te nemen aan het ontbijt. Om half negen werden de eerste kinderen weer opgehaald en was er voor iedereen nog een traktatie.

Er wachtte voor de organisatie nog een flinke klus. Alle tenten moesten worden afgebroken en opgevouwen worden en weer droog in de zak. Met man en macht werd er gewerkt en gebuffeld maar ’s middags kon men vaststellen dat alles schoon en droog weer was opgeborgen. Daarna lekker naar huis.

‘s Avonds kwam men om half negen weer bij elkaar voor een gezellig samen zijn. De foto’s die gedurende het Zomerkamp werden gemaakt door Sandfotografie werden getoond. Ook werden er de nodige jubilarissen gehuldigd voor hun deelname aan Zomerkamp. Deze mensen waren: Imke Kerkdijk , Anissa Ottens, Jillian Kamermans - 5 jaar, Kevin Sand - 10 jaar, Karin Kamermans, Herbert Jaspers Faijer en Lars Boeschen Hospers - 15 jaar, Ieder kreeg een leuke attentie. Iedereen die heeft bijgedragen om Zomerkamp Vriezenveen tot een succes te maken worden hartelijk bedankt. Een hartelijke groet van: Renate, Luc, Sanne, Denise, Mark, Lars, Matthijs Herbert en Gerrit. Zomerkamp Vriezenveen is voorbij!

Afbeelding