Het lege depot.
Het lege depot.

Laatste reis Werkgroep Oost-Europa

Algemeen

VRIEZENVEEN - De laatste reis naar Roemenië met hulpgoederen heeft plaatsgevonden van maandag 24 april tot en met donderdag 4 mei 2023. De goederen zijn deze reis verdeeld over meerdere contactdorpen, zoals Albis, Icafalva, Matiseni en Harcó. Opnieuw was er heel veel dankbaarheid voor de gebrachte kleding, schoenen en overige goederen, al waren het minder goederen dan de andere keren. Maar wat de boventoon voerde, was de enorme gastvrijheid en vriendelijkheid. Er zijn na al die jaren warme vriendschappen ontstaan. De goederen zullen zeker gemist worden, vooral nu ook daar alles duurder en duurder is geworden, maar wat nog veel meer gemist zal worden zijn de wederzijdse contacten. Het omzien naar hen en dat men gezien werd. In elk dorp werd de hoop uitgesproken dat deze reis er niet een is van afscheid nemen, maar van tot ziens. Dat, wanneer het mogelijk is, de contacten zullen blijven.                                                                                                 

Indrukwekkend

Het werd op deze manier een zeer indrukwekkende reis met een heel dubbel gevoel. Enerzijds veel dankbaarheid voor al die jaren van contact, door op deze manier de naaste ver weg te hebben kunnen helpen, maar anderzijds die weemoed dat er nu een einde is gekomen aan het brengen van hulpgoederen en omzien naar hen die deze hulp nog zo goed kunnen gebruiken. Vooral in de kleine dorpen op het platteland, ver weg van de grote steden. Zoals in Albis de familie Kis Sos met drie kleine kinderen, waarvan er een behoorlijke darmproblemen heeft en ze allemaal wat minder geestelijk begaafd zijn. Zij hebben de hulp nog zo nodig en zullen als het kan nog wel een tijdje financieel worden ondersteund. De aanbouw bij hun huis is al voor een heel groot gedeelte af, mede door de extra financiële ondersteuning uit Hoogeveen en dat is fijn, zodat ze met z’n vijven straks meerdere kamers tot hun beschikking hebben. Gelukkig staan er mensen om hen heen om hen bij te staan, zodat ze met elkaar deze klus kunnen klaren. Zo is en blijft er ook in Roemenie nog genoeg armoede bestaan. In Harco blijft Agnes de steun en toeverlaat voor de armen en zieken. Zo lang de groep nog financiële middelen heeft, worden ze geholpen door de aankoop van brandhout, medicijnen en de hoognodige levensmiddelen.                         

Vooruitgang

Deze reis bleek ook dat er in Roemenië zelf, steeds meer organisaties zijn die het opnemen voor de armen en hulpbehoeftigen. Vooral voor ouderen, zieken en lichamelijk en geestelijk beperkten wordt gezorgd voor een goede warme maaltijd enkele keren per week en eveneens lichamelijke verzorging als men dit zelf niet meer kan. Een goede vooruitgang, waar de mensen erg dankbaar voor zijn en waardoor de stichting het wat makkelijker los kan laten. Waterleiding, afvoer van afvalwater en gasvoorziening zijn nog steeds niet in alle dorpen aanwezig. Hopelijk gaat hier de komende jaren ook verbetering in komen, zodat in de kleine dorpen het leven wat meer leefbaar gaat worden.                                                                                                                 

Dankbaar

Zo komt er voor de werkgroep een einde aan een hele lange periode van hulpverlening vanaf voor 1989, de val van de muur, tot nu. Het goederen inbrengdepot is inmiddels leeg en opgeleverd. De goederen die nog over waren en wat andere materialen uit het depot zijn geschonken aan de Stichting Werkgroep Oost-Europa Wierden-Enter-Rijssen, die nog wel doorgaan met hulpgoederen inzamelen en wegbrengen. De financiële afhandeling zal nog een tijdje doorlopen en de contactdorpen zullen daardoor nog een tijdje financieel ondersteund kunnen worden. Een leeg depot, bus en aanhanger verkocht, emoties tijdens de laatste reizen, afscheid nemen, maar harten vol dankbaarheid voor alle mooie dingen die in al die jaren en in al die dorpen gedaan konden worden.                                                                                                                                                         

Tot ziens

Vele vriendschappen zullen blijven bestaan en via mail, whatsapp en privé bezoeken vast en zeker onderhouden worden. Geen afscheid, maar tot ziens! Namens de Stichting Werkgroep Oost-Europa enorm bedankt voor het meeleven vanuit Vriezenveen en omstreken, voor alle goederen en giften, voor gebed, voor het meereizen en voor alle inzet van de vele vrijwilligers. Het was geweldig. Heel erg bedankt! 

Fam. Kis Sos in Albis.